گنادورلین چیست؟

22 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف گنادورلین گنادورلين براي درمان آمنوره و ناباروري ناشي از آزادشدن غير طبيعي هورمون آزادكننده گنادوتروپين ها (GnRH) در زنان، و نيز بررسي عملكرد