کینیدین چیست؟

20 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف کینیدین کینیدین در درمان آریتمی بطنی مخاطره آمیز٬ از قبیل تاکی کاردی بطنی پیوسته مصرف می شود. کینیدین همچنین در درمان فیبریلاسیون یا