پنتازوسین چیست؟

5 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف پنتازوسین پنتازوسين، براي كنترل درد‌هاي متوسط تا شديد تجويز مي‌شود. مکانیسم اثر پنتازوسین -‌آگونیست اپیوئیدی؛ با مهار مسیر های صعودی درد موجب تغییر