هپارین چیست؟

25 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف هپارین هپارین در پیشگیری و درمان ترومبوز وردهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی، جلوگیری از انعقاد خون در گردش خون خارج بدن طی جراحی