مرکاپتوپورین چیست؟

23 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف مرکاپتوپورین مرکاپتوپورین در درمان لوسمی های حاد، میلومونوسیتیک حاد ومیلوسیتیک مزمن، لنفوهای غیر هوچکینی، پلی سیتمی ورا، بیماری التهابی روده و آرتریت ناشی