اندانسترون چیست؟

26 نوامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

عوارض داروی اندانسترون (به انگلیسی:Ondansetron)اندانسترون نامهای تجارتی : Demitron – Zofran رده درمانی: ضد استفراغ . رده فارماکولوژیک:آنتاگونیست گیرنده سروتونین اشکال دارویی:قرص روکش دار 4