تریپل سولفا چیست؟

3 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد و مقدار مصرف درمان التهاب فرجی: مهبلی ناشی از كاندیداآلبیكانس، تریكوموناس واژینالیس یا گاردنلاواژینالیس (هموفیلوس واژینالیس) یا رفع نشانه‌های ناشی از این بیماریها. توجه:‌