بیماری پمپه

15 سپتامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

بیماری پمپه چیست؟ بیماری پمپه، دارای یک ساختار شماتیک گلیکوژن است که مواد کربوهیدراتی را به قند تبدیل می‌‌کند. گلیکوژن نیز یک مولکول کوچک است