شربت دکسترومتورفان چیست؟

1 نوامبر, 2018 - admin

نظرات برای این پست بسته شده است.

شربت دكسترومتورفان به عنوان داروی سرماخوردگی در داروخانه ها به صورت آزاد به فروش می رسد و تعداد کمی می دانند که از این دارو