دیدروژسترون چیست؟

16 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف دیدروژسترون ديروژسترون براي درمان آندومتريوز، سقط عادتي، خونريزي غيرفونكسيونل رحم، قاعدگي دردناك، فقدان قاعدگي، سندرم پيش از قاعدگي و به منظور جانشين درماني