دسیپرامین چیست؟

15 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف دسیپرامین اين دارو براي درمان بيماري افسردگي به‌كار مي رود. مکانیسم اثر دسیپرامین دزيپرامين از طريق مهار برداشت مجدد نوراپي‌نفرين‌ و سروتونين توسط