دانروبیسین چیست؟

15 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف دانروبیسین دانوروبیسین در درمان اریترولوسمی ، لوسمی حاد لنفوبلاستیک، لوسمی حاد میلوسیتیک و لوسمی حاد منوسیتیک به کار می رود. همچنین مصرف آن