تیکلوپدین چیست؟

6 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

تیکلوپدین نام لاتین: ticlopidine نام فارسی: تیکلوپدین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتقات تینوپیریدین – آنتی‌ترومبوتیک‌، مهارکننده تجمع پلاکتی اشکال دارویی: قرص