تیوگوانین چیست؟

6 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف تیوگوانین تیوگوانین در درمان لوسمی های میلوستیک و لنفوسیتیک حاد و لوسمی میلوستیک مزمن به کار می رود. مکانیسم اثر تیوگوانین تیوگوانین در