تیابندازول چیست؟

15 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف تیابندازول تیابندازول در درمان آلودگی لارو مهاجر پوستی کرم های انکیلوستوما برازیلینس و انکیلوستوماکانینو، لاروی مهاجر احشایی کرم های توکسوکاراکانیس و توکسوکاراکاتی، استرونژیلوئیدس