اسمولول چیست؟

4 دسامبر, 2018 - admin

بدون دیدگاه

موارد مصرف اسمولول اسمولول یک بتا بلوکر انتخابی قلب با فعالیت کوتاه مدت می باشد و فاقد خصوصیات سیمپاتومیمتیک داخلی و پایدار کنندگی غشا است.